Kasutustingimused

Müügitingimused

 1. Müügitingimused kehtivad haabneeme.swiiter.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Unifashion OÜ (edaspidi Veebipood swiiter.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad haabneeme.swiiter.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.
 3. Veebipood haabneeme.swiiter.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel swiiter.ee

Hinnainfo

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja näidatud iga toote juurde kuuluval tootelehel. Unifashion OÜ jätab endale õiguse muuta müügihindu etteteatamiseta. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.

Müügilepingu jõustumine

Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

Tagastamisõigus

 1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks ja kauba tagastamiseks tuleb Tarbijal saata avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest e-posti aadressile swiiter@unifashion.ee
 2. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
 3. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 4. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood haabneeme.swiiter.ee on nõustunud kaubale ise järele tulema.
 5. Veebipood swiiter.ee tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Vääramatu jõud

Veebipood swiiter.ee ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood haabneeme.swiiter.ee ei saanud mõjutada või ette näha.

Pretensioonide esitamise kord

 1. Tarbijal on õigus müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel pöörduda veebipood swiiter.ee poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
 2. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile swiiter@unifashion.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 3. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 4. Kaubal puuduste ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
 5. Puudustega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood swiiter.ee ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood swiiter.ee.
 6. Veebipood swiiter.ee ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 8. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt swiiter.ee ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel haabneeme.swiiter.ee ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.